Oferta


Plac budowy i prace ziemne : przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie wykopów pod fundamenty, sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne, zagospodarowanie terenu, wyrównanie i niwelacja, przemieszczanie i wymiana gruntu, oczyszczanie z drzew, krzewów, korzeni, zdejmowanie i rozplantowanie humusu, porządkowanie placu po budowie.

Wykopy: pod budynki i obiekty, wykopy pod płyty, ławy, stopy fundamentowe, pod instalacje, płoty, ogrodzenie, studnie, szamba, zbiorniki wraz z osadzaniem kręgów, stawów, oczek wodnych, zbiorników retencyjnych.

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe : wyburzanie i rozbiórka zabudowań, kucie betonu, rozbiórka nawietrzni dróg, placów, parkingów.

Drogi : Prace przy drogach dojazdowych, leśnych, polnych w tym korytowanie, odwadnianie, utwardzenie, układanie płyt betonowych, wykonywanie podbudowy z gruzu i tłucznia, wyrównywanie i niwelacja oraz wszelkie utwardzanie nawierzchni.

Prace melioracyjne : wykopy konserwacyjne rowów, kanałów melioracyjnych, odmulanie, odtwarzanie przekroju koryta, pogłębianie, wykaszanie, likwidacja zatorów.

Wsparcie dla firm : wspieramy sprzętowo firmy komunalne, instalacyjne, energetyczne i geotechniczne.

Wynajem sprzętu : Nasza oferta jest kompleksowa, co oznacza, że oprócz typowych prac ziemnych, umożliwiamy wynajęcie konkretnej maszyny, np. roboty zimne koparką wraz z obsługą profesjonalnego operatora. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów możliwe jest zapewnienie obsługi technicznej na najwyższym poziomie nawet w bardzo trudnym terenie.